Languages

Sineema gya Yesu̱

Okutangiirirwa kuwona na kwetegeerya byafaayo bya mukama weetu̱ Yesu̱ ku̱ri̱si̱to.

Lutambi lulu, lukwolokya ha kubyalwa kwa Yesu̱, kudwera ki̱mwei̱ ha ku̱kwa kwe. Okwi̱za kwahi kusigala kyokyo ki̱mwei̱ wakawona lulu lutambi.Mukama akuhe mu̱gi̱sa!