Yona

kitabbu kya Yona kili kitabbu kinyakubanza kuhundulya mulukobo Lugungu nsonga nigili nti kikira kubazaho hoi ha kuloba kandi kuloba gwogwo mulimo gu tukira kukora twe Bagungu. Oli waabugabe kutoolayo kitabbu kiki noraba ku PDF rundi okusobora kumiga ku Scripture viewer. Mukama Ruhanga akuhe mugisa no soma kigambu kyamwe noraba ku lutimbe lwetu lulu.

Mine.jpg